Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Redovisning » Financial management, reporting & controlling

Financial management, reporting & controlling

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15RE06
Namn: Financial management, reporting & controlling
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student

- understands the importance of financial reporting in the decision-making process
- can identify key success factors for an operation
- is able to develop and use key measures in order to analyse and improve the operations of a company
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen