Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Redovisning » Inkomst- och momsbeskattning

Inkomst- och momsbeskattning

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15RE02
Namn: Inkomst- och momsbeskattning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- känner till inkomstbeskattningsförfarandet för privatpersoner och olika företagsformer samt mervärdesskattenlagens betydelse i affärsverksamheten
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen