Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Redovisning » Bokföring och bokslut

Bokföring och bokslut

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15RE01
Namn: Bokföring och bokslut
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- behärskar praktisk bokföring och uppgörande av balansbok
- förstår hur periodiseringar påverkar resultatet i bokslutet
- kan använda lagar, förordningar samt övriga källor vid uppgörande av bokslut
- kan tillämpa de yrkesetiska principerna
- kan presentera ett bokslut
- kan använda något bokföringsprogram
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen