Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Marknadsföring » Marknadsföringsprojekt

Marknadsföringsprojekt

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15MF05
Namn: Marknadsföringsprojekt
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- kan planera, genomföra och utvärdera ett valfritt marknadsföringsprojekt
- kan samarbeta med en uppdragsgivare och hålla denna ajour med projektets utveckling
- kan budgetera ett projekt och göra en resultatredovisning
- kan tillämpa rätt teori för projektet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen