Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Affärslivets juridik » Avtalsrätt

Avtalsrätt

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15AJ02
Namn: Avtalsrätt
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- förstår den centrala problematiken i olika avtalsförhållanden både nationellt och internationellt
- lär sig skriva olika avtal och därmed undvika typiska problem i avtalsförhållanden
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen