Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Ledarskap & Management » Mångprofessionellt ledarskap

Mångprofessionellt ledarskap

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15LM02
Namn: Mångprofessionellt ledarskap
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- känner sig trygg i sin yrkesroll
- kan tillämpa värdegrunden samt de yrkesetiska principerna inom sin egen bransch
- inser betydelsen av ett öppet förhållningssätt
- ser styrkan i att medarbetarna har olika kompetenser / yrkesbakgrund
- kan leda på ett reflekterande och utvecklande sätt samt välja ledarskapsstil enligt situation
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen