Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Ledarskap & Management

Ledarskap & Management

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15LM
Namn: Ledarskap & Management
SP totalt: 18
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3: 9    År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen