Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Grundstudier » Ekonomiprocesser och lönsam företagsverksamhet » Ekonomi och företagsamhet

Ekonomi och företagsamhet

Utförandeplaner
Kod: TN15EF01
Namn: Ekonomi och företagsamhet
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- inser betydelsen av en affärs- eller verksamhetsidé
- känner till verktyg för affärs- och verksamhetsutveckling
- känner till etableringsprocessen för företag och/eller föreningar i Finland
- intar ett positivt förhållningssätt till entreprenörskap
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen