Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik (240 SP)

Examen: YH-examen inom teknik
Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

55 SP
MAP14MA     15 SP
TKV14MA013    3 SP
TKV14MA023    3 SP
TKV14MA033    3 SP
TKV14MA043    3 SP
TKV14MA05 3   3 SP
MAP14SK     15 SP
TKV14SV01

SvenskaDen studerande:

– kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav

– känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem

– är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
1
3    3 SP
TKV14FI01

FinskaStuderanden

- kan utrycka sig tydligt (5), relativt flytande (3) och nöjaktigt (1) både muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer

- behärskar mångsidigt (5), bra (3) och någorlunda (1) den centrala allmänna och allmäntekniska terminologin

- skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda och bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift
1
 3   3 SP
TKV14FI02  3  3 SP
TKV14EN01

EngelskaStuderanden

- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet

- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur

- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill

- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
3    3 SP
TKV14EN02   3 3 SP
MAP14EA     25 SP
TKV14IN01

Introduktion till högskolestudierStuderande

- känner till sin egen högskola, bransch och inlärningsstil

- reflekterar över studier, framtidsplaner och är medveten om den personliga utvecklingens betydelse i relation till livslångt lärande och yrke

- kan skapa egen kunskap och skapa egna personliga inlärningsmiljöer
1
1    1 SP
TKV14FE013    3 SP
TKV14RE013    3 SP
TKV14LEA01  5  5 SP
TKV14TR01  3  3 SP
MAP14EA01 3   3 SP
MAP14EA02  4  4 SP
MAP16DA013    3 SP
YRK

Yrkesstudier profilering: Maskinkonstruktion

136 SP
MAP14FY     15 SP
MAP14ME015    5 SP
MAP14FY02 5   5 SP
MAP14ME02 5   5 SP
MAP14PT     15 SP
MAP14PT013    3 SP
MAP14PT02   6 6 SP
MAP14PT03 3   3 SP
MAP14PT04   3 3 SP
MAP14EN     16 SP
MAP14EN01 5   5 SP
MAP14EN02  5  5 SP
MAP16EN04  3  3 SP
MAP16MA01  3  3 SP
MAP14RA     15 SP
MAP14RA01 5   5 SP
MAP14RA02  5  5 SP
MAP14RA03  5  5 SP
MAP14MR     15 SP
MAP14MR01  3  3 SP
MAP14MR02  3  3 SP
MAP14MR03   3 3 SP
MAP14MR04   3 3 SP
MAP14MR05 3   3 SP
MAP14KTK     15 SP
MAP14KT014    4 SP
MAP14KT023    3 SP
MAP14KT035    5 SP
MAP14KT04 3   3 SP
MAP14TD1     15 SP
MAP14TD01 3   3 SP
MAP14TD02 3   3 SP
MAP14TD03  3  3 SP
MAP14TD05 3   3 SP
MAP14TD06 3   3 SP
MAP14TD     15 SP
MAP14TD07  5  5 SP
MAP14TD08   3 3 SP
MAP14TD09   4 4 SP
MAP14TD10  3  3 SP
MAP14KT     15 SP
MAP14KT05   4 4 SP
MAP14KT06   5 5 SP
MAP14KT07  3  3 SP
MAP14KT08   3 3 SP
Val

Valfria studier

4 SP
Pra

Praktik

30 SP
MAP14PR101010  30 SP
Lär

Lärdomsprov

15 SP
MAP14LP     15 SP
YRK

Yrkesstudier profilering: Drifts- och Energiteknik

136 SP
MAP14FY     15 SP
MAP14ME015    5 SP
MAP14FY02 5   5 SP
MAP14ME02 5   5 SP
MAP14PT     15 SP
MAP14PT013    3 SP
MAP14PT02   6 6 SP
MAP14PT03 3   3 SP
MAP14PT04   3 3 SP
MAP14EN     16 SP
MAP14EN01 5   5 SP
MAP14EN02  5  5 SP
MAP16EN04  3  3 SP
MAP16MA01  3  3 SP
MAP14RA     15 SP
MAP14RA01 5   5 SP
MAP14RA02  5  5 SP
MAP14RA03  5  5 SP
MAP14MR     15 SP
MAP14MR01  3  3 SP
MAP14MR02  3  3 SP
MAP14MR03   3 3 SP
MAP14MR04   3 3 SP
MAP14MR05  3  3 SP
MAP14KTK     15 SP
MAP14KT014    4 SP
MAP14KT023    3 SP
MAP14KT035    5 SP
MAP14KT04 3   3 SP
MAP14TD1     15 SP
MAP14TD01 3   3 SP
MAP14TD02  3  3 SP
MAP14TD03  3  3 SP
MAP14TD05 3   3 SP
MAP14TD06 3   3 SP
MAP14UT     15 SP
MAP14UT01   3 3 SP
MAP14UT02   3 3 SP
MAP14UT03  5  5 SP
MAP14UT04  4  4 SP
MAP14DT     15 SP
MAP14DT01  3  3 SP
MAP14DT02   6 6 SP
MAP14DT03   3 3 SP
MAP14DT04  3  3 SP
Val

Valfria studier

4 SP
PRA

Praktik

30 SP
MAP14PR101010  30 SP
LÄR

Lärdomsprov

15 SP
MAP14LP     15 SP
YRK

Yrkesstudier profilering: Bil- och transportteknik

137 SP
MAP14FY     15 SP
MAP14ME015    5 SP
MAP14FY02 5   5 SP
MAP14ME02 5   5 SP
MAP14EN     5 SP
MAP14EN01 5   5 SP
MAP14PT     6 SP
MAP14PT013    3 SP
MAP14PT04   3 3 SP
MAP14RA     15 SP
MAP14RA01 5   5 SP
MAP14RA02  5  5 SP
MAP14RA03  5  5 SP
MAP14KTK     12 SP
MAP14KT014    4 SP
MAP14KT035    5 SP
MAP14KT04 3   3 SP
MAP14MR     3 SP
MAP14MR01  3  3 SP
MAP14TD1     6 SP
MAP14TD01 3   3 SP
MAP14TD06 3   3 SP
MAP14BY     15 SP
MAP14BY05 5   5 SP
MAP14BY06  3  3 SP
MAP14BY07  4  4 SP
MAP14BY08  3  3 SP
MAP14BT     15 SP
MAP14BT01  4  4 SP
MAP14BT02  3  3 SP
MAP14DT01  3  3 SP
MAP14BT03  5  5 SP
MAP14BTY     15 SP
MAP14BY015    5 SP
MAP14BY02 5   5 SP
MAP14BY03  3  3 SP
MAP14BY04  2  2 SP
MAP14PR01   30 30 SP
VAL

Valfria studier

3 SP
PRA

Praktik

30 SP
MAP14PR101010  30 SP
LÄR

Lärdomsprov

15 SP
MAP14LP     15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen