Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Näringsliv » Kostnads- och investeringskalkyl

Kostnads- och investeringskalkyl

Utförandeplaner
Kod: MAP14EA01
Namn: Kostnads- och investeringskalkyl
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 12596_1.pdf
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen