Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » VALBARA YRKESSTUDIER » Redovisning » Redovisningsprojekt

Redovisningsprojekt

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15RE07
Namn: Redovisningsprojekt
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- kan planera, genomföra och utvärdera ett valfritt redovisningsprojekt
- kan samarbeta med en uppdragsgivare och hålla denna ajour med projektets utveckling
- tar ansvar för sitt eget arbete och förstår följderna
- kan tillämpa rätt teori och lämplig lagstiftning för projektet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Företagsekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen