Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Marknadsföringsfärdigheter » Marknadskommunikation och PR

Marknadskommunikation och PR

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15MFF03
Namn: Marknadskommunikation och PR
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- Kan bygga upp och tillämpa en plan för marknadskommunikation
- kan utforma ett målgruppsanpassat budskap och välja rätt kanal såväl internt som externt
- känner till aktuella media och kan tillämpa dem i kommunikationen
- känner till hur man mäter resultaten från marknadskommunikation
- kan integrera PR som en del av marknadskommunikation
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen