Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Samhällsvetenskapliga, företagsekonomiska och administrativa området » Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo » Yrkesstudier » Marknadsföringsfärdigheter » Marknadsanalys

Marknadsanalys

Utförandeplaner
Kod: FEKÅ15MFF02
Namn: Marknadsanalys
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- känner till processen för marknadsanalys
- behärskar verktygen för att praktiskt kunna genomföra en marknadsanalys
- kan presentera resultatet av en marknadsanalys muntligt, skriftligt och visuellt
- kan fatta beslut på basen av en marknadsanalys
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen