Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Branschstudier i internationellt perspektiv

Branschstudier i internationellt perspektiv

Utförandeplaner
Kod: NM15BI
Namn: Branschstudier i internationellt perspektiv
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 9    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Den studerande
- kan skapa internationella kontakter för framtida kunskapsutbyte
- kan planera, organisera, skaffa finansiering och genomföra en studieresa till ett annat europeiskt land
- kan göra en plan för hur erfarenheterna på ett effektfullt sätt kommuniceras ut till allmänheten och yrkeskåren samt kan förverkliga den
- kan beskriva biologiska, ekonomiska, tekniska, sociala och kulturella förutsättningar för ett internationellt naturbruksföretagande
- kan självständigt söka internationella kunskaper om sitt yrkesområde och göra utvecklingsförslag för den egna branschen på basis av dem
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen