Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

Praktik III

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Praktik III
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Den studerande
- fördjupar eller breddar sina arbetslivskunskaper inom branschen
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen