Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

Praktik II

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Praktik II
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 10    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Den studerande
- fördjupar eller breddar sina arbetslivskunskaper inom branschen
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen