Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Det dynamiska landskapet » Planering av biologisk mångfald

Planering av biologisk mångfald

Utförandeplaner
Kod: NM15DL02
Namn: Planering av biologisk mångfald
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 9    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- är medveten om de urbana miljöproblemen
- kan planera ekologiskt hållbara gröna strukturer som minskar lokala miljöproblem
- kan beskriva planeringens miljökonsekvenser
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen