Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Planering av urbana friytor » Planeringens specialfrågor

Planeringens specialfrågor

Utförandeplaner
Kod: NM15PF03
Namn: Planeringens specialfrågor
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 12    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- fördjupar sig i en specialfråga inom grönområdesplanering
- känner styrande dokument
- kan planera en inspirerande miljö
- kan göra innovativa planeringslösningar
- kan motivera och illustrera sin idé
- kan presentera sin planering på ett tilltalande sätt i form av en plansch
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen