Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Planering av urbana friytor » Visualisering

Visualisering

Utförandeplaner
Kod: NM15PF02
Namn: Visualisering
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- kan använda 2D på ett professionellt sätt med ett CAD-program
- kan skapa en illustrationsritning
- kan göra tekniska ritningar
- kan använda grundläggande verktyg i 3D och känner till programmets användningsmöjligheter i 3D
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen