Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Skötsel av urbana friytor » Underhåll av grönområden

Underhåll av grönområden

Utförandeplaner
Kod: NM15SF04
Namn: Underhåll av grönområden
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 12    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- känner till underhållsprocesser
- kan jämföra underhållsmetoder på olika typer av grönområden ur ekonomisk, ekologisk och estetisk synpunkt
- kan utforma en plan för skötsel och utveckling av ett grönområde
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen