Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Skötsel av urbana friytor » Ecosystem Services

Ecosystem Services

Utförandeplaner
Kod: NM15SF03
Namn: Ecosystem Services
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The Student
- understands the basic principles of ecology and evolutionary biology
- can identify species that are common in different ecosystems such as forests, coastal zones and cultivated areas
- understands the link between these systems, natural resources we receive from these systems and the importance of their sustainability
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen