Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Skötsel av urbana friytor » Grönområdesskötsel

Grönområdesskötsel

Utförandeplaner
Kod: nm15sf02
Namn: Grönområdesskötsel
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 9    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- känner till klassificering av grönområden och styrande dokument
- känner till de allmänna kvalitetskraven inom grönområdesskötsel
- behärskar grundläggande underhållsteknik
- kan använda de vanligaste handredskapen
- känner till beskärningens biologiska bakgrund
- behärskar underhållsbeskärningens grunder i praktiken
- känner till begreppet uppbyggnadsbeskärning
- är medveten om hur ogräsbekämpningen utförs tryggt och effektivt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen