Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Skötsel av urbana friytor » Green Environment and Human Wellbeing

Green Environment and Human Wellbeing

Utförandeplaner
Kod: nm15sf01
Namn: Green Environment and Human Wellbeing
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The student
- understands how green environment in urban areas impacts people’s health and well-being
- can make practical suggestions to improve existing environments
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen