Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Skötsel av urbana friytor

Skötsel av urbana friytor

Utförandeplaner
Kod: NM15SF
Namn: Skötsel av urbana friytor
SP totalt: 27
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2: 12    År 3: 12    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen