Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Småskaliga miljöer » Trädgårdskonst

Trädgårdskonst

Utförandeplaner
Kod: NM15SM01
Namn: Trädgårdskonst
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- har grundläggande kunskaper om trädgårdskonstens historia i världen och i Finland
- kan identifiera historiska drag i vår tids parker och trädgårdar
- förstår olika restaureringsmetoder
- har grundläggande kunskaper om modern byggnadskonst, formgivning och belysning
- förstår vad som påverkar trädgårdskonsten och miljökonsten
- kan planera och utföra en enklare historisk utredning ELLER behärskar gestaltningsprocesser, dess redskap samt kommunikations- och uttrycksmedel i ett praktiskt konstprojekt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen