Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Småskaliga miljöer » CAD-grunder

CAD-grunder

Utförandeplaner
Kod: NM15SM01
Namn: CAD-grunder
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- kan förbereda ett dokument och hantera data med ett CAD-program
- kan använda grundläggande verktyg i 2D
- kan producera, hantera och printa en ritning
- känner till de tekniska kraven för markbyggnadsritningar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen