Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Hortonom (YH), landskapsplanering » Yrkesstudier » Småskaliga miljöer

Småskaliga miljöer

Utförandeplaner
Kod: NM15SM
Namn: Småskaliga miljöer
SP totalt: 18
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 12    År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen