Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Hortonom (YH), landskapsplanering » Grundstudier » Grönområdenas växter » Växtkännedom och växtanvändning

Växtkännedom och växtanvändning

Utförandeplaner
Kod: NM15GV03
Namn: Växtkännedom och växtanvändning
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 12    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande

- känner till växternas egenskaper och krav på växtplats
- känner till handelssortimentet i huvuddrag
- känner till de allra vanligaste europeiska landskaps- och prydnadsväxterna
- kan självständigt använda litteratur för att stöda identifieringen
- kan utveckla växtanvändning i ett praktiskt projekt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen