Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Hortonom (YH), landskapsplanering » Grundstudier » Grönområdenas växter » Botanik

Botanik

Utförandeplaner
Kod: NM15GV02
Namn: Botanik
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- förstår växtsystematikens grunder
- känner till hur växter identifieras på basis av deras morfologi och hur litteratur används vid identifiering.
- kan identifiera och namnge våra vanligaste naturväxter
- förstår sambandet mellan ståndortsfaktorer och befintlig vegetation på naturståndorter
- har grundläggande kunskaper inom växtanatomi och organologi
- känner till de mest centrala växtfysiologiska funktioner, bland annat xylem- och floemtransporter i växten, fotosyntes och respiration
- känner till växtgeografins grunder och begreppet proveniens
- är introducerad i genetik och växtförädling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen