Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Hortonom (YH), landskapsplanering » Grundstudier » Språk » Svenska

Svenska

Utförandeplaner
Kod: NM15SP01
Namn: Svenska
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- kan kommunicera muntligt och skriftligt på svenska på ett strukturerat och väl fungerande sätt
- är medveten om olika vägar att söka information och kan använda inhämtad information
- känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande
- kan använda relevant fackterminologi och kan kommunicera muntligt och skriftligt inom landskapsplanerings- och trädgårdsbranscherna
- kan skriva vetenskapliga rapporter, använda referenssystem samt rapportera enligt standarduppställning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen