Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Naturbruk och miljöområdet » Hortonom (YH), landskapsplanering » Grundstudier » Introduktion » Introduktion i studierna med individuell läroplan och karriärvägledning

Introduktion i studierna med individuell läroplan och karriärvägledning

Utförandeplaner
Kod: NM15IN01
Namn: Introduktion i studierna med individuell läroplan och karriärvägledning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- känner till sin egen högskola och enhet
- kan reflektera över sitt lärande, sin framtid och känner till sin egen inlärningsstil
- kan göra upp en egen studieplan och följa upp sin studieframgång
- kan reflektera över sina studier och framtidsplaner med tanke på sitt kommande yrke
- känner till hur man kan planera sin karriär och sitt livslånga lärande och har påbörjat sin karriärplanering
- kan söka, hantera och kritiskt bedöma information
- känner till de viktigaste aktörerna inom sin bransch
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Hortonom, landskapsplanering
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen