Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Resursförstärkande fördjupat vårdarbete » Praktik, fördjupat vårdarbete

Praktik, fördjupat vårdarbete

Utförandeplaner
Kod: USS15RF04
Namn: Praktik, fördjupat vårdarbete
SP totalt: 12
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 12    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan självständigt i det mångprofessionella samarbetet planera, utföra, utvärdera och dokumentera resursförstärkande vård med patienten i varierande verksamhetsmiljöer och vårdsituationer
Studerande kan tillämpa och argumentera för evidensbaserade vårdmetoder
Studerande kan tillämpa etisk beslutsfattning i vårdsituationer
Studerande behärskar säker läkemedelsbehandling
Studerande reflekterar över sin professionella tillväxt och yrkesidentitet samt analyserar möjligheter till karriärutveckling
Studerande identifierar, analyserar samt argumenterar för utvecklingsbehov i vård- och servicekedjan
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen