Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Resursförstärkande fördjupat vårdarbete » Vårdbranschens framtidsvisioner

Vårdbranschens framtidsvisioner

Utförandeplaner
Kod: USS15RF03
Namn: Vårdbranschens framtidsvisioner
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 4    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande blir medveten om betydelsen av ett livslångt lärande och visar ett samhälleligt engagemang
Studerande beaktar vårdbranschens framtida utmaningar och följer aktivt med innovationer inom branschen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: utbildning till sjukskötare, Åbo
Anmärkningar: Kursspråket är engelska


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen