Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Resursförstärkande fördjupat vårdarbete » Resursförstärkande kliniskt vårdarbete

Resursförstärkande kliniskt vårdarbete

Utförandeplaner
Kod: USS15RF02
Namn: Resursförstärkande kliniskt vårdarbete
SP totalt: 8
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 8    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande tillämpar och analyserar sitt kunnande inom kliniskt vårdarbete.
Studerande kan argumentera för evidensbaserade vårdmetoder
Studerande kan tillämpa etisk beslutsfattning i varierande verksamhetsmiljöer och vårdsituationer
Studerande behärskar individcentrerad helhetsvård och läkemedelsbehandling i olika vårdmiljöer
Studerande kan utnyttja vårdteknologi och virtuella lösningar i fördjupat vårdarbete
Studerande kan utnyttja vårdvetenskaplig kunskap vid beslutsfattning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: utbildning till sjukskötare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen