Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Resursförstärkande fördjupat vårdarbete » Praktik, vårdutveckling

Praktik, vårdutveckling

Utförandeplaner
Kod: USS15RF01
Namn: Praktik, vårdutveckling
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan självständigt i det mångprofessionella samarbetet planera, utföra, utvärdera och dokumentera individcentrerad vård med patienten i varierande verksamhetsmiljöer och vårdsituationer
Studerande påvisar ett professionellt förhållningssätt genom att aktivt reflektera över beslutsfattning ur olika synvinklar samt framför relevanta utvecklingsidéer
Studerande leder ett vårdteam
Studerande kan främja patientsäkerheten
Studerande kan självständigt planera, utföra och utvärdera säker läkemedelsbehandling
Studerande kan beskriva organisationens kris- och katastrofberedskap
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen