Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Resursförstärkande fördjupat vårdarbete

Resursförstärkande fördjupat vårdarbete

Utförandeplaner
Kod: USS15RF
Namn: Resursförstärkande fördjupat vårdarbete
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 30    År 5:     
Förkunskaper: 175 sp sjukskötarstudier, bara UVÅ150605 Valfria studier 5 sp kan vara oavklarad.
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen