Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Restonom (YH) » Praktik » Praktik

Praktik

Utförandeplaner
Kod: TUR15PR
Namn: Praktik
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Studerande

- kan formulera sina inlärningsmål och planera arbetsuppgifter
- kan organisera sin verksamhet
- kan fungera självständigt i olika arbetsgemenskaper och kan initiera egna utvecklingsförslag
- känner till olika verksamhetsformer i företag och organisationer inom turismbranschen
- är medveten om restonomens ansvar i relation till en hållbar turismutveckling
- kan tillämpa de kompetenser han erhållit under studietiden
- har bildat egna nätverk och kontakter för sina egna framtida yrkesbehov
- kan dokumentera och utvärdera sin arbetsinsats i relation till tidigare erfarenheter och teoretisk yrkeskunskap
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Restonom
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen