Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Restonom (YH) » Yrkesstudier » Nätverk » Nätverk i näringslivet

Nätverk i näringslivet

Utförandeplaner
Kod: TUR15NÄ01
Namn: Nätverk i näringslivet
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- Känner till huvudprinciperna för hur organisationer och kunder organiseras i nätverk
- Klarar av ständig förändring och förstår innebörden av livslångt lärande
- Utvecklar sitt nätverk i branschen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Restonom
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen