Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Restonom (YH) » Yrkesstudier » Turismnäringens utveckling » Hållbar destinationsutveckling

Hållbar destinationsutveckling

Utförandeplaner
Kod: TUR15TU03
Namn: Hållbar destinationsutveckling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- kan kritiskt granska och utvärdera följderna av olika utvecklingsalternativ
och management strategier for hållbar utveckling av destinationer
- kan analysera och utvärdera förutsättningar for hållbar turismplanering på
destinationer i specifika geografiska sammanhang
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Restonom
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen