Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Restonom (YH) » Yrkesstudier » Turismnäringens utveckling » Arbetssätt inom forskning och utveckling 

Arbetssätt inom forskning och utveckling 

Utförandeplaner
Kod: TUR15TU02
Namn: Arbetssätt inom forskning och utveckling 
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studeranden

- kan ta ställning till val under forskningsprocessen och ställa relevanta frågor
- känner till lämplig metoder inom forsknings- och utvecklingsverksamhet och kan genomföra ett utvecklingsprojekt inom branschen med hjälp av någon av dessa
- har färdigheter i kritiskt tänkande, etik och utvärdering av handlingssätt
- kan koda ner utvecklingsarbeten på ett relevant sätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Restonom
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen