Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Restonom (YH) » Yrkesstudier » Turismnäringens utveckling » Framtidsvisioner och innovationer

Framtidsvisioner och innovationer

Utförandeplaner
Kod: TUR15TU01
Namn: Framtidsvisioner och innovationer
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- kan identifiera samhällstrender och deras inverkan på den egna branschen
- kan arbeta proaktivt och har förmåga till kreativ problemlösning
- kan tillämpa metoder som är lämpliga för utveckling inom branschen
- kan initiera och genomföra innovativa processer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Restonom
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen