Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Restonom (YH) » Yrkesstudier » Nationell och regional turismutveckling » Arbetslivsjuridik

Arbetslivsjuridik

Utförandeplaner
Kod: TUR15NR05
Namn: Arbetslivsjuridik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- Känner till och kan tillämpa lagar inom arbetslivet
- Känner till vilka samhälleliga påverkningsmöjligheter som finns och som kan utveckla den egna branschen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Restonom
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen