Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Restonom (YH) » Yrkesstudier » Nationell och regional turismutveckling » Marknadsplanering

Marknadsplanering

Utförandeplaner
Kod: TUR15NR04
Namn: Marknadsplanering
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- Kan analysera marknader och förstår hur resultatet kan användas i marknadsplaneringen
- Inser betydelsen av att planera marknadsföringen både strategiskt och taktiskt
- Kan använda marknadsinformation på ett för företaget lönsamt sätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Restonom
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen