Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Primärhälsovård och kliniskt vårdarbete med familjen » Praktik, barnsjukvård

Praktik, barnsjukvård

Utförandeplaner
Kod: USS15PK06
Namn: Praktik, barnsjukvård
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: UVÅ150204 Läkemedelsbehandling I
UVÅ150302 Läkemedelsbehandling II
UVÅ150301 Inre medicinskt vårdarbete och inre medicin
UVÅ150303 Kirurgiskt vårdarbete och kirurgi
UVÅ150305 Praktik, inre medicinskt vårdarbete
UVÅ150401 Praktik, kirurgist vårdarbete
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan under handledning planera, förverkliga, utvärdera och dokumentera helhetsvården med barn och unga
Studerande utför under handledning centrala vårdmetoder, kliniska undersökningar och funktionsmätningar i vården av barn och unga
Studerande kan under handledning planera, förverkliga och utvärdera en säker läkemedelsbehandling i vården av barn och unga
Studerande beaktar patientsäkerheten i vården av barn och unga
Studerande tillämpar resursförstärkande metoder i hälsofrämjande arbete med barn, unga och familjer och handleder till ett hälsofrämjande levnadssätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen