Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Sjukskötare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Primärhälsovård och kliniskt vårdarbete med familjen » Praktik, primärhälsovård

Praktik, primärhälsovård

Utförandeplaner
Kod: USS15PK05
Namn: Praktik, primärhälsovård
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande bekantar sig med nationella och internationella verksamhetsprogram, strategier och resursförstärkande metoder i hälsofrämjande arbete med olika åldersgrupper
Studerande kan under handledning i mångprofessionellt samarbete planera, förverkliga, utvärdera och dokumentera resursförstärkande arbete på individ-, grupp-, och samfundsnivå
Studerande handleder individer och grupper till ett hälsofrämjande levnadssätt
Studerande kan planera, utföra och utvärdera säker läkemedelsbehandling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till sjukskötare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen