Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Restonom (YH) » Yrkesstudier » Nationell och regional turismutveckling » Nationell turismutveckling

Nationell turismutveckling

Utförandeplaner
Kod: TUR15NR01
Namn: Nationell turismutveckling
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- kan utnyttja den regionala och nationella kulturens särdrag vid utvecklingen av turismen
- ser kulturarvet som en turistisk resurs och inser balansen mellan ekonomiska och kulturella värden i sammanhanget
- kan producera kulturella turismprodukter i enlighet med principerna för hållbar utveckling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Restonom
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen