Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Restonom (YH) » Yrkesstudier » Nationell och regional turismutveckling » Utvecklingsmetoder

Utvecklingsmetoder

Utförandeplaner
Kod: TN15UM01
Namn: Utvecklingsmetoder
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studeranden

- känner till datainsamlings- och utvecklingsmetoder
- kan söka och kritiskt värdera information samt utnyttja forskningsresultat i utvecklingsarbetet
- kan tillsammans med andra planera, förverkliga och utvärdera olika utvecklingsarbeten som är relevanta för branschen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Restonom
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen