Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Restonom (YH) » Yrkesstudier » Serviceföretagets struktur och planering » Valfritt språk

Valfritt språk

Utförandeplaner
Kod: TUR15SS05
Namn: Valfritt språk
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- har en förbättrad förmåga att kommunicera både i tal och skrift
- har kännedom om den centrala terminologin inom sitt eget område
- har ett utvidgat ordförråd och grammatikkunnande
- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Restonom
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen