Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Restonom (YH) » Yrkesstudier » Serviceföretagets struktur och planering » Ekonomi och konkurrenskraft

Ekonomi och konkurrenskraft

Utförandeplaner
Kod: TUR15SS04
Namn: Ekonomi och konkurrenskraft
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- förstår grundförutsättningarna för en lönsam verksamhet och kan analysera företagets verksamhet och dess risker
- inser betydelsen av budgetering
- känner till olika prissättningsmetoder
- kan följa upp turismbranschens utveckling och känner till nyckeltal inom denna
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Restonom
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen