Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2015

2015/2016 » Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen » Restonom (YH) » Yrkesstudier » Serviceföretagets struktur och planering » Serviceföretagets strategiska planering

Serviceföretagets strategiska planering

Utförandeplaner
Kod: TUR15SS03
Namn: Serviceföretagets strategiska planering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Studerande

- känner till och förstår ett serviceföretags strategier
- kan utnyttja strategier som ett redskap för styrning av serviceverksamhet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Restonom
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen